ADVISOR یا Advanced Vehcle Simulator یک نرم افزار شبیه سازی خودرو در قالب یک ســــری مدل ها ، فایــــل های اجرایی و داده های عددی تحت محیط نرم افزارSIMULINK,MATLAB می باشد . این نرم افزار توسّط American National Renewable Energy Laboratory در سال 1994 جهت استفاده در پروژه های آن مؤسسه ایجاد گردید و از سال 1998با انجام یک سری بهینه سازی و مستند سازی به کاربری های عمومی تر رسید . از آن تاریخ مؤسسات تحقیقاتی وشرکتهای بزرگ خودروشازی همچون GM , Crysler در بررسی ها و تخمین عملکرد خودروهای تحت طراحی خود از آن بهره گرفته اند . ADVISOR نرم افزارشبیه سازعملکرد دینامیکی خودروهای مختلف با کلاس ها،سایزها وسیستم های قوای محرکه ی مختلف می باشد . این نرم افزار قادربه شبیه سازی خودرو با قوای محرکه مرسوم،شامل موتوراحتراقی وانتقال دهنده های نیرو،خودروهای برقی و خودروهای هیبرید شامل موتور الکتریکی،باتری،سیستم های الکتریکی و کنترلی وموتوراحتراقی وسیستم های مکانیکی می باشد .

تخمین عملکرد دینامیکی این خودروهابااندازه بندی هاوسیستم های قوای محرکه ی مورد نظر محققان شامل تست های مربوط به شتاب گیری خودرو،شیب پیمایی،سرعت بیشینه وغیره پس از مدل سازی و تعیین مشخصه های خودروی مورد نظر از جمله قابلیت های این نرم افزار می با شد . سیستم شبیه سازی خودرو دراین نرم افزارازنوع روبه عقب(ckward facing vehicle (simulation  و متکی به سیکل حرکتی بوده و به همین واسطه نرم افزارقابلیت بررسی خودرو را در سیکل های حرکتی گوناگون ایجاد می کند و به محققان فرصت می دهد تا به مطالعه ی مصرف اقتصادی سوخت خودرو و میزان تولید آلاینده ها در سیکل های مختلف وعوامل مؤثربر این دوپارامتر بپردازند.مشاهده ی تأثیر پارامترهای مختلف در عملکرد دینامیکی،مصرف اقتصادی سوخت وآلایندگی خودرو،مقایسه ی این نتایج در خودروهای مختلف یا یک خودرو درپیکربندی های مختلف از دیدگاه قوای محرکه بررسی مکانیزم های افزایش بهره وری انرژی درخودرو همچون الکتریکی و هیبرید کردن خودرو و بکارگیری سوخت های جایگزین دراین نرم افزارامان پذیر است .

مدل سازی و شبیه سازی درADVISOR  شبه گذرا است . به این معنی که روابط ،محاسبات و تحلیل ها براساس شرایط پایا در بازه های زمانی کوچک صورت گرفته و با اعمال تصحیحات،مقادیرلحظه ای به عنوان نتایج یک عملکرد گذرا ارائه می شوند .

درمدل سازی المان های بسیار پیچیده ی قوای محرکه ی خودرو نظیر موتوراحتراقی وموتور الکتریکی یا باتری،ADVISOR  خود را از درگیری با معادلات و روابط بسیار پیچیده حاکم معاف کرده و در اغلب این موارد مدل سازی را متکی به منحنی های مشخصه(Map ) کرده است . محل ایجاد این Map ها که غالباً تعیین کننده ترین مشخصه های ورودی به مدل می با شند خارج از     ADVISORاست که در رقیق ترین حالت و درعین حال پرهزینه ترین حالت ناشی از نتایج تست آزمایشگاهی برروی المان مورد نظر است . مثلاً مشخصه های   SFC و آلاینده های خروجی ازموتور درشرایط کاری گوناگون باید به عنوان نتایج تست دینامومتریک موتوراحتراقی مورد نظرجمع آوری شده و وارد مدل سازی شود . متکی بودن به نتایج تست واقعی دقت بالای شبیه سازی را تصمین می کند .

ADVISOR کلیه ی مدل ها و فایل های خود را به صورت بازدراختیار کاربر قرار داده و به کاربراجازه ی دسترسی به متن اصلی وایجاد تغییردر مدل ها و فایل هارا می دهد .درعوض،گرفتن نتایج واقعی،دقیق وقابل استناد ازاین نرم افزار به شدت متکی به دقت نظر و مهارت کاربر در مدل کردن خودرو واجرای شبیه سازی می باشد .

 

 
 
   |    نوشته شده توسط مجید بیوکانی
 
 
     
 

pctfx3.3

Digital Classic Float Template

Interactive CD Catalogue گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog میزبانی وب

ثبت سایت دامنه فارسی لینوکس سرور